Language of document :

2018 m. gruodžio 28 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A. B., C. D., E. F., G. H., I. J. / Krajowa Rada Sądownicza

(Byla C-824/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: A. B., C. D., E. F., G. H., I. J.

Kita proceso šalis: Krajowa Rada Sądownicza

Prejudiciniai klausimai

1. Ar ESS 2 straipsnis, siejamas su ESS 4 straipsnio 3 dalies trečiu sakiniu, 6 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi, Chartijos 47 straipsniu ir Tarybos direktyvos 2000/78/EB 9 straipsnio 1 dalimi bei SESV 267 straipsnio trečia pastraipa, turi būti aiškinamas taip, kad:

teisinės valstybės principas ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir į veiksmingą teisminę apsaugą pažeidžiami, kai nacionalinis įstatymų leidėjas, suteikdamas teisę pateikti skundą teismui individualiose bylose dėl valstybės narės paskutinės instancijos teismo (Aukščiausiojo Teismo) teisėjo pareigų, susieja sprendimo atrankos procedūroje, vykdomoje prieš teikiant prašymą paskirti eiti nurodyto teismo teisėjo pareigas, įsiteisėjimą ir veiksmingumą su situacija, kai sprendimo dėl jungtinio visų kandidatų eiti Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas svarstymo ir įvertinimo neskundžia visi atrankos procedūros dalyviai, tarp kurių yra ir kandidatas, nesuinteresuotas, kad toks sprendimas būtų skundžiamas, t. y. kandidatas, dėl kurio yra pateiktas prašymas paskirti jį eiti pareigas, ir tai:

–    kelia pavojų skundo veiksmingumui ir kompetentingo teismo galimybei vykdyti faktinę šios atrankos procedūros kontrolę,

–    esant situacijai, kai į šios procedūros sritį patenka ir tos Aukščiausiojo Teismo teisėjų pareigos, kurias iki šiol užimančių teisėjų atžvilgiu buvo pritaikytas naujas, trumpesnis pensinis amžius, nepalikus sprendimo dėl išėjimo į pensiją sulaukus trumpesnio pensinio amžiaus atitinkamo teisėjo diskrecijai, atsižvelgus į teisėjų nepašalinamumo principą (jei būtų pripažinta, kad tokiu būdu šiam principui buvo pakenkta) taip pat turi poveikį šios atrankos procedūros teisminės kontrolės apimčiai ir rezultatui?

2. Ar ESS 2 straipsnis, siejamas su ESS 4 straipsnio 3 dalies trečiu sakiniu, 6 straipsnio 1 dalimi, Chartijos 15 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsniu, 21 straipsnio 1 dalimi ir 52 straipsnio 1 dalimi, Tarybos direktyvos 2000/78/EB 2 straipsnio 1  dalimi ir 2 dalies a punktu, 3 straipsnio 1 dalies a punktu ir SESV 267 straipsnio trečia pastraipa, turi būti aiškinamas taip, kad:

teisinės valstybės principas, vienodo požiūrio principas, lygių galimybių ir vienodų sąlygų būti priimtiems į viešąją tarnybą (eiti Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas) principas yra pažeidžiami, kai individualiose bylose dėl šio teismo teisėjo pareigų egzistuoja teisė pateikti skundą kompetentingam teismui, o dėl pirmajame klausime nurodytos įsiteisėjimo taisyklės paskyrimas į laisvas Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas gali įvykti be kompetentingo teismo vykdomos atrankos procedūros kontrolės (jeigu ji būtų inicijuota), ir tai pažeidžia teisę į veiksmingą teisinę gynybą bei teisę į lygias galimybes būti priimtiems į viešąją tarnybą ir neatitinka bendrų interesų, ir ar tai, kad valstybės narės institucijos, kuri turi užtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomumą (Nacionalinė teisėjų taryba), vykdančios procedūrą dėl Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų, sudėtis yra formuojama taip, kad teisminės valdžios atstovus šioje institucijoje renka teisėkūros institucija, nepažeidžia institucinės pusiausvyros principo?

____________