Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 6. märtsil 2019 – Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentationversus Compagnie des pêches de Saint-Malo

(kohtuasi C-212/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d'État

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Vastustaja: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Eelotsuse küsimused

Kas komisjoni 14. juuli 2004. aasta otsust1 tuleb tõlgendada nii, et ühisturuga kokkusobimatuks on tunnistatud ainult tööandja sissemaksete vähendused sel põhjusel, et töötajate sissemaksete vähendustest ei saanud kasu ettevõtjad ja need ei saa seega kuuluda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 kohaldamisalasse, või on ühisturuga kokkusobimatuks tunnistatud ka töötajate sissemaksete vähendused?

Kas juhul, kui Euroopa Kohus peaks otsustama, et komisjoni otsust tuleb tõlgendada nii, et ühisturuga kokkusobimatuks on tunnistatud ka töötajate sissemaksete vähendused, tuleb asuda seisukohale, et ettevõtja sai kasu kõikidest nendest vähendustest, või seisukohale, et ta sai kasu ainult ühest osast? Kuidas tuleb viimasel juhul seda osa hinnata? Kas liikmesriik on kohustatud andma korralduse, et asjaomased töötajad maksavad tagasi kogu abi osa, millest said kasu nemad, või ühe osa sellest?

____________

1     Komisjoni 14. juuli 2004. aasta otsus 2005/239 EÜ seoses teatavate abimeetmetega, mida Prantsusmaa kohaldas akvakultuuritootjate ja kalurite kasuks (ELT L 74, 19.3.2005, lk 49).