Language of document :

A Conseil dʼÉtat (Franciaország) által 2019. március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministre de lʼAgriculture et de lʼAlimentation kontra Compagnie des pêches de Saint-Malo

(C-212/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil dʼÉtat

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministre de lʼAgriculture et de lʼAlimentation

Alperes: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a Bizottság 2004. július 14-i határozatát,1 hogy az csak a munkáltatói hozzájárulások átvállalását nyilvánítja összeegyeztethetetlennek a közös piaccal, azzal az indokkal, hogy a munkavállalói hozzájárulások átvállalása nem jelent előnyt a vállalkozások számára, így tehát nem tartozhat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének hatálya alá, vagy pedig úgy, hogy az a munkavállalói hozzájárulások átvállalását is összeegyeztethetetlennek nyilvánítja?

Amennyiben a Bíróság úgy döntene, hogy a Bizottság határozatát úgy kell értelmezni, hogy az a munkavállalói hozzájárulások átvállalását is összeegyeztethetetlennek nyilvánítja, úgy kell tekinteni, hogy a vállalkozás számára valamennyi átvállalás előnyt jelentett, vagy pedig azoknak csak egy része? Az utóbbi esetben miként kell értékelni az említett részt? A tagállam köteles az érintett munkavállalókat azon támogatás részben vagy egészben történő visszatérítésére kötelezni, amelyben részesültek?

____________

1     A Franciaország által a haltenyésztők és a halászok kedvezményezésére bevezetett támogatási intézkedésekről szóló, 2004. július 14-i 2005/239/EK bizottsági határozat (HL L 74., 2005.3.19., 49. o.).