Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 6. marca 2019 – Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation/Compagnie des pêches de Saint-Malo

(Zadeva C-212/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba Odločbo Komisije z dne 14. julija 20041 razlagati tako, da so z njo kot nezdružljiva s skupnim trgom ugotovljena le zmanjšanja prispevkov delodajalcev, ker podjetja od zmanjšanj prispevkov delojemalcev nimajo koristi in zato ta zmanjšanja ne morejo spadati na področje uporabe člena 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ali pa tako, da so z njo kot nezdružljiva ugotovljena tudi zmanjšanja prispevkov delojemalcev?

Če bi Sodišče presodilo, da je Odločbo Komisije treba razlagati tako, da so z njo kot nezdružljiva ugotovljena tudi zmanjšanja prispevkov delojemalcev, ali je treba šteti, da je podjetje imelo korist od teh zmanjšanj v celoti ali le od dela teh zmanjšanj? Če je imelo korist le od dela teh zmanjšanj, kako je treba ta del oceniti? Ali mora država članica odrediti, naj zadevni zaposleni v celoti ali deloma vrnejo del pomoči, od katerega so imeli korist?

____________

1     Odločba Komisije z dne 14. julija 2004 o nekaterih ukrepih pomoči, ki jih je Francija izvedla v korist ribogojcev in ribičev (2005/239/ES) (UL L 74, 19.3.2005, str. 49).