Language of document :

Žalba koju su 28. veljače 2019. podnijela društva Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV i Teva Pharmaceutical Industries Ltd protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-679/14: Teva UK Ltd i drugi protiv Komisije

(predmet C-198/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (zastupnici: D. Tayar, avocat, A. Richard, avocate)

Druge stranke u postupku: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

prihvati žalbu i proglasi tužbu dopuštenom;

ukine presudu Općeg suda od 12. prosinca 2018. u predmetu T-679/14;

vrati predmet Općem sudu na ponovno suđenje, osim ako Sud smatra da ima dovoljno podataka za poništenje Odluke Komisije COMP/AT.396121 „Perindopril (Servier)” od 9. srpnja 2014. u mjeri u kojoj je njome utvrđeno da su društva Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. i Teva Pharmaceutical Industries Limited povrijedila članak 101. UFEU-a i poništi novčanu kaznu koja je izrečena društvima Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. i Teva Pharmaceutical Industries Limited, i

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka, uključujući troškove žalitelja pred ovim sudom i pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji u prilog žalbi ističu tri žalbena razloga:

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava primijenivši pogrešan pravni standard za ocjenu je li društvo Teva bilo potencijalni konkurent društvu Servier.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava utvrdivši da je sporazum ograničavao tržišnog natjecanja po cilju u smislu članka 101. stavka 1. UFEU-a.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava u primjeni članka 101. stavka 3. UFEU-a.

____________

1 Sažetak Odluke Komisije od 9. srpnja 2014. u vezi s postupkom u skladu s člancima 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Predmet AT.39612 – Perindopril (Servier)) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4955) (SL 2016., C 393, str. 7.)