Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-679/14. sz., Teva UK Ltd és társai kontra Bizottság ügyben 2018. december 12 -én hozott ítélete ellen a Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd által 2019. február 28-án benyújtott fellebbezés

(C-198/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (képviselők: D. Tayar ügyvéd, A. Richard avocate)

A többi fél az eljárásban: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

állapítsa meg a fellebbezés elfogadhatóságát és a kereset elfogadhatóságát;

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-679/14. sz. ügyben 2018. december 12-én hozott ítéletet;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé új döntéshozatalra, kivéve, ha a Bíróság azt állapítja meg, hogy kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy megsemmisítse a „perindopril [Servier]” ügyben 2014. július 9-én hozott COMP/AT.396121 bizottsági határozatot abban a részében, amelyben az megállapítja, hogy a Teva UK limited, a Teva Pharmaceuticals Europe B. V. és a Teva Pharmaceutical Industries Limited megsértette az EUMSZ 101. cikket, valamint semmisítse meg a Teva UK limited, a Teva Pharmaceuticals Europe B. V. és a Teva Pharmaceutical Industries Limited tekintetében kiszabott bírságot, és

a Bizottságot kötelezze a jelen eljárás költségeinek a viselésére, beleértve a fellebbezők részéről a Bíróság és a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségeket is.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők a fellebbezésük alátámasztása érdekében három jogalapra hivatkoznak:

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az annak értékelésére alkalmazott mérce tekintetében, hogy a Teva a Serviernek lehetséges versenytársa-e.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapítása tekintetében, hogy a megállapodás az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében a célját tekintve vesrenykorlátozó jellegű.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdésének alkalmazása tekintetében.

____________

1 A++ Bizottság 2014. július 9 –i határozatának összefoglalója az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám: AT.39612 – Perindopril (Servier)) (az értesítés a C(2014) 4955 final számú dokumentummal történt).