Language of document :

2019 m. vasario 28 d. Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-679/14 Teva UK Ltd ir kt. / Komisija

(Byla C-198/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, atstovaujamos advokatų D. Tayar ir A. Richard

Kitos proceso šalys: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

priimti apeliacinį skundą ir pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

panaikinti 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-679/14;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui priimti naują sprendimą, nebent Teisingumo Teismas nuspręstų, kad yra pakankamai informuotas, kad galėtų panaikinti 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimą COMP/AT.396121 Perindopril (Servier), kiek juo nustatyta, kad Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe BV ir Teva Pharmaceutical Industries Limited pažeidė SESV 101 straipsnį, ir panaikinti Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Limited skirtą baudą; ir

įpareigoti Komisiją atlyginti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant apeliančių patirtas bylinėjimosi išlaidas šiame teisme ir Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės savo skundą grindžia trimis pagrindais:

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą įvertindamas, ar Teva buvo Servier potenciali konkurentė.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nustatydamas, kad susitarimas buvo konkurenciją ribojantis dėl tikslo pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą taikydamas SESV 101 straipsnio 3 dalies nuostatas.

____________

1 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimo byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius santrauka (byla AT.39612 – Perindopril (Servier)) (pranešta dokumentu C(2014) 4955) (OL C 393, 2016, p. 7).