Language of document :

Recurs introdus la 28 februarie 2019 de Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV și Teva Pharmaceutical Industries Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 12 decembrie 2018 în cauza T-679/14, Teva UK Ltd și alții/Comisia

(Cauza C-198/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV și Teva Pharmaceutical Industries Ltd (reprezentanți: D. Tayar, avocat, A. Richard, avocate)

Celelalte părți din procedură: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

admiterea recursului și constatarea admisibilității acțiunii;

anularea Hotărârii Tribunalului din 12 decembrie 2018 în cauza T-679/14;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal, cu excepția cazului în care Curtea se consideră suficient de lămurită pentru a anula Decizia COMP/AT.396121 „Perindopril (Servier)” a Comisiei din 9 iulie 2014, în măsura în care aceasta constată că Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe BV și Teva Pharmaceutical Industries Limited au încălcat articolul 101 TFUE, și pentru a anula amenda impusă societăților menționate și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată din prezenta procedură, inclusiv a celor efectuate de recurente în fața Curții și a Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurentele invocă trei motive în susținerea cererii lor:

1.    Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în criteriul aplicat pentru a aprecia dacă Teva era un concurent potențial al Servier.

2.    Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a concluzionat că acordul era restrictiv de concurență prin obiect în temeiul articolului 101 alineatul (1) TFUE.

3.    Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a aplicat articolul 101 alineatul (3) TFUE.

____________

1 Rezumatul Deciziei Comisiei din 9 iulie 2014 privind o procedură de aplicare a articolelor 101 și 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene [cazul AT.39612 — Perindopril (Servier)] [notificată sub numărul C(2014) 4955] (JO 2016, C 393, p. 7).