Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 28. března 2019 – Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Věc T-276/18)1

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie K9 UNIT – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie unit – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (UE) 2017/1001“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Maďarsko)(zástupce: G. Jambrik, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (zástupci: A. Lukošiūtė a H. O’Neill, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španělsko)(zástupce: J.L. Rivas Zurdo, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. února 2018 (věc R 1432/2017-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Hipercor, SA a Julius-K9.

Výrok

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 22. února 2018 (věc R 1432/2017-2) se zrušuje.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Julius-K9 Zrt.

El Corte Inglés, SA ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 231, 2.7.2018.