Language of document :

Rettens dom af 28. marts 2019 – Julius-K9 mod EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Sag T-276/18) 1

[EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om registrering af EU-figurmærket K9 UNIT – det ældre EU-figurmærke unit – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Ungarn) (ved advokat G. Jambrik)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved A. Lukošiūtė og H. O’Neill, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanien) (ved advokat J.L. Rivas Zurdo)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 22. februar 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1432/2017-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Hipercor, SA og Julius-K9.

Konklusion

1)    Afgørelsen truffet den 22. februar 2018 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1432/2017-2) annulleres.

2)    EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Julius-K9 Zrt afholdte omkostninger.

3)    El Corte Inglés, SA bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 231 af 2.7.2018.