Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 28. marca 2019 – Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Zadeva T-276/18)1

(Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije K9 UNIT – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije unit – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Madžarska) (zastopnik: G. Jambrik, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: A. Lukošiūtė in H. O’Neill, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španija) (zastopnik: J.L. Rivas Zurdo, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. februarja 2018 (zadeva R 1432/2017-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Hipercor, SA in Julius-K9.

Izrek

Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 22. februarja 2018 (zadeva R 1432/2017-2) se razveljavi.

EUIPO se naloži, da poleg svojih stroškov nosi stroške družbe Julius-K9 Zrt.

Družba El Corte Inglés, SA nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 231, 2.7.2018.