Language of document :

Tribunalens dom av den 28 mars 2019 – Julius-K9 mot EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Mål T-276/18)(1 )

(EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket K9 UNIT – Det äldre EU-figurmärket unit – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Ungern) (ombud: advokaten G. Jambrik)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Lukošiūtė och H. O’Neill)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten J.L. Rivas Zurdo)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 22 februari 2018 (ärende R 1432/2017-2) angående ett invändningsförfarande mellan Hipercor, SA och Julius-K9.

Domslut

Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 22 februari 2018 (ärende R 1432/2017-2) ogiltigförklaras.

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de kostnader som har uppkommit för Julius-K9 Zrt.

El Corte Inglés, SA ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1     EUT C 231, 2.7.2018.