Language of document :

Rettens dom af 26. marts 2019 – Deray mod EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Sag T-105/18) 1

[EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket LILI LA TIGRESSE – det ældre EU-ordmærke TIGRESS – relativ registreringshindring – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: André Deray (Bry-sur-Marne, Frankrig) (ved advokat S. Santos Rodríguez)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (ved P. Sipos og D. Walicka, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Det Forenede Kongerige)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 13. december 2017 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1244/2017-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Charles Claire og André Deray.

Konklusion

1)    Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)    André Deray betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 134 af 16.4.2018.