Language of document :

Üldkohtu 26. märtsi 2019. aasta otsus – Deray versus EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(kohtuasi T-105/18)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi LILI LA TIGRESSE taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk TIGRESS – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: André Deray (Bry-sur-Marne, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat S. Santos Rodríguez)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: P. Sipos ja D. Walicka)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Ühendkuningriik)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 13. detsembri 2017. aasta otsuse (asi R 1244/2017-2) peale, mis käsitleb Charles Claireʼi ja A. Deray vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja André Deraylt.

____________

1 ELT C 134, 16.4.2018.