Language of document :

Tribunalens dom av den 26 mars 2019 – Deray mot EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Mål T-105/18)(1 )

(EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket LILI LA TIGRESSE – Det äldre EU-ordmärket TIGRESS – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: André Deray (Bry-sur-Marne, Frankrike) (ombud: advokaten S. Santos Rodríguez)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: P. Sipos och D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Förenade kungariket)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 13 december 2017 (ärende R 1244/2017-2 ) om ett invändningsförfarande mellan Charles Claire och André Deray.

Domslut

Överklagandet ogillas.

André Deray ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1     EUT C 134, 16.4.2018.