Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam - Nizozemsko) – A, B v. C

( C-750/18)1

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 93, 11.3.2019.