Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. februar 2019 – A og B mod C (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam – Nederlandene)

(Sag C-750/18) 1

Processprog: nederlandsk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 93 af 11.3.2019.