Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 8. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam - Nizozemska) – A, B protiv C

(predmet C-750/18)1

Jezik postupka: nizozemski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 93, 11. 3. 2019.