Language of document :

A Bíróság elnökének 2019. február 8-i végzése (a Rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A, B kontra C

(C-750/18. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: holland

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 93., 2019.3.11.