Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 8. februāra rīkojums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A, B/C

(Lieta C-750/18) 1

Tiesvedības valoda – holandiešu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1      OV C 93, 11.3.2019.