Language of document :

Beschikking van de president van het Hof van 8 februari 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Amsterdam - Nederland) – A, B / C

(Zaak C-750/18)1

Procestaal: Nederlands

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 93 van 11.3.2019.