Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 8 februarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam - Țările de Jos) – A, B/C

(Cauza C-750/18) 1

Limba de procedură: neerlandeza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 93, 11.3.2019.