Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. februára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam – Holandsko) – A, B/C

(vec C-750/18)1

Jazyk konania: holandčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 93, 11.3.2019.