Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 8. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – A, B/C

(Zadeva C-750/18)1

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 93, 11.3.2019.