Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam - Nederländerna) – A, B mot C

(Mål C-750/18)1

Rättegångsspråk: nederländska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 93, 11.3.2019.