Language of document :

Žalba koju je 21. veljače 2019. podnio Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-411/16, Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća

(predmet C- 159/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjev(i)

Proglasiti žaliteljevu žalbu dopuštenom i osnovanom;

Shodno tome ukinuti presudu od 12. prosinca 2018. koju je Opći sud Europske unije donio u predmetu T-411/16, Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća Europske unije

I novom odlukom:

poništiti Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 20161 i njezine naknadne provedbene akte u dijelu u kojem se oni odnose na žalitelja;

naložiti Vijeću Europske unije snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe žalitelj ističe tri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava, koja se sastoji u tome da je Opći sud povrijedio pravo žalitelja na saslušanje prije donošenja novih mjera ograničenja, koje je sadržano u članku 41. Povelje o temeljnim pravima.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava te na iskrivljavanju činjenica, jer je Opći sud zanemario članke koje je žalitelj iznio u prilog svojoj tužbi za poništenje kako bi dokazao da ne podupire sirijski režim.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava, jer Opći sud nije presudio da su odredbe 27. i 28. Odluke 2013/255/ZVSP2 , prema kojima pripadnost obitelji Al-Assad ili obitelji Makhlouf predstavlja samostalan kriterij koji opravdava izricanje sankcije, nezakonite, pri čemu je istodobno prebacio teret dokazivanja.

____________

1 Odluka Vijeća (ZVSP)/2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2016., L 141, str. 125.)

2 Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP,od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2013., L 147,str. 14) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 277.).