Language of document :

Pritožba, ki jo je Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) vložila 21. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Svet

(Zadeva C-159/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (zastopnik: E. Ruchat, avocat)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

pritožbo pritožnice razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično razveljavi sodbo z dne 12. decembra 2018, ki jo je Splošno sodišče Evropske unije izdalo v zadevi T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Svet Evropske unije,

in z novim sklepom:

razglasi ničnost Sklepa (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 20161 in njegove poznejše izvedbene akte v delu, v katerem se nanašajo na pritožnico;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe uveljavlja tri pritožbene razloge:

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ker je Splošno sodišče kršilo pravico pritožnice iz člena 41 Listine o temeljnih pravicah, da poda izjavo pred sprejetjem novih omejevalnih ukrepov.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, izkrivljanje dejstev, ker Splošno sodišče ni upoštevalo člankov, ki jih je pritožnica predložila v podporo svoji ničnostni tožbi, da bi dokazala, da ne podpira sirskega režima.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ker Splošno sodišče ni presodilo, da sta člena 27 in 28 Sklepa 2013/255/SVZP2 , v skladu s katerima pripadnost družini Al-Assad ali družini Makhlouf pomeni samostojno merilo, ki upravičuje naložitev sankcije, nezakonita, pri čemer je hkrati obrnilo dokazno breme.

____________

1 Sklep Sveta (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 2016 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 141, str. 125).

2 Sklep Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 147, str. 14).