Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. února 2019 – Evropská komise v. Slovenská republika

(Věc C-614/18)1

Jednací jazyk: slovenština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 445, 10.12.2018.