Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. februar 2019 – Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik

(Sag C-614/18) 1

Processprog: slovakisk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 445 af 10.12.2018.