Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 11. veljače 2019. – Europska komisija protiv Slovačke Republike

(predmet C-614/18)1

Jezik postupka: slovački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 445, 10. 12. 2018.