Language of document :

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Frar 2019 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovakka

(Kawża C-614/18) 1

Lingwa tal-kawża : is-Slovakk

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 445, 10.12.2018.