Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Słowacka

(Sprawa C-614/18)1

Język postępowania: słowacki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 445 z 10.12.2018.