Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 11 februarie 2019 – Comisia Europeană/Republica Slovacă

(Cauza C-614/18)1

Limba de procedură : slovaca

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 445, 10.12.2018.