Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. februára 2019 – Európska komisia/Slovenská republika

(vec C-614/18)1

Jazyk konania: slovenčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 445, 10.12.2018.