Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 11. februarja 2019 – Evropska komisija/Slovaška republika

(Zadeva C-614/18)1

Jezik postopka: slovaščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 445, 10.12.2018.