Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 februari 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien

(Mål C-614/18)1

Rättegångsspråk: slovakiska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 445, 10.12.2018