Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 20. března 2019 – Eli Lilly and Company v. Genentech Inc.

(Věc C-239/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Eli Lilly and Company

Žalovaná: Genentech Inc.

Předběžná otázka

Vylučuje nařízení o DOO1 udělení DOO majiteli základního patentu, pokud jde o výrobek, na který se vztahuje registrace třetí osoby bez souhlasu této osoby?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Úř. věst. 2009, L 152, s. 1).