Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 20. märtsil 2019 – Eli Lilly and Company versus Genentech Inc.

(kohtuasi C-239/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Eli Lilly and Company

Kostja: Genentech Inc.

Eelotsuse küsimus

Kas täiendava kaitse tunnistuse määrusega1 on vastuolus, kui aluspatendi omanikule väljastatakse täiendava kaitse tunnistus toote jaoks, mille müügiloa omanik on kolmas isik, ilma selle isiku nõusolekuta?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mail 2009. aasta määrus (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (ELT 2009, L 152, lk 1).