Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice, Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 20.3.2019 – Eli Lilly and Company Ltd v. Genentech Inc.

(asia C-239/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice, Chancery Division

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Eli Lilly and Company Ltd

Vastaaja: Genentech Inc.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko lisäsuojatodistusasetus1 esteenä sille, että lisäsuojatodistus myönnetään peruspatentin haltijalle sellaisen tuotteen osalta, jota koskeva myyntilupa on myönnetty kolmannelle osapuolelle, ilman tämän osapuolen suostumusta?

____________

1 Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009 (EUVL 2009, L 152, s. 1).