Language of document :

A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eli Lilly and Company kontra Genentech Inc.

(C-239/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Eli Lilly and Company

Ellenérdekű fél: Genentech Inc.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A KOT-rendelettel1 ellentétes-e, ha valamely harmadik fél forgalombahozatali engedélyének hatálya alá tartozó termék vonatkozásában, e harmadik fél hozzájárulása nélkül, az alapszabadalom jogosultjának [kiegészítő oltalmi tanúsítványt] adnak?

____________

1 A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 152., 1. o.)