Language of document :

2019 m. kovo 20 d. High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eli Lilly and Company / Genentech Inc.

(Byla C-239/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Chancery Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Eli Lilly and Company

Atsakovė: Genentech Inc.

Prejudicinis klausimas

Ar pagal PAL reglamentą1 pagrindinio patento savininkui draudžiama išduoti PAL dėl produkto, kuriam yra išduotas trečiajam asmeniui priklausantis leidimas pateikti į rinką, jeigu nėra gautas šio trečiojo asmens sutikimas?

____________

1 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (OL L 152, 2009, p. 1).