Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. martā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

(Lieta C-239/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Eli Lilly and Company

Atbildētāja: Genentech Inc.

Prejudiciālais jautājums

Vai PAS regula 1 liedz piešķirt pamatpatenta īpašniekam PAS attiecībā uz produktu, uz ko attiecas trešajai personai piederošā tirdzniecības atļauja, bez šīs personas piekrišanas?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 469/2009 (2009. gada 6. maijs) par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (OV 2009, L 152, 1. lpp.).