Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 20 martie 2019 – Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

(Cauza C-239/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Chancery Division)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Eli Lilly and Company

Pârâtă: Genentech Inc.

Întrebarea preliminară

Regulamentul nr. 469/20091 se opune eliberării unui certificat suplimentar de protecție titularului unui brevet de bază pentru un produs care face obiectul unei autorizații de introducere pe piață deținute de un terț, fără consimțământul acestuia din urmă?

____________

1 Regulamentul 469/2009/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (JO 2009, L 152, p. 1).