Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 20. marca 2019 – Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

(Zadeva C-239/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Eli Lilly and Company

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Genentech Inc.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali Uredba o DVC1 preprečuje, da se imetniku osnovnega patenta podeli DVC za izdelek, ki je predmet dovoljenja za promet, ki ga ima tretja oseba, brez soglasja te tretje osebe?

____________

1 Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL 2009, L 152, str. 1).