Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 20. veebruaril 2019 – Pensionsversicherungsanstalt versus CW

(kohtuasi C-135/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Pensionsversicherungsanstalt

Vastustaja kassatsioonimenetluses: CW

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Austria rehabilitatsioonihüvitist tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta1 , sätete alusel kvalifitseerida

– haigushüvitiseks vastavalt määruse artikli 3 lõike 1 punktile a või

– invaliidsushüvitiseks vastavalt määruse artikli 3 lõike 1 punktile c või

– töötushüvitiseks vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile h?

2.    Kas määrust (EÜ) nr 883/2004 tuleb esmast õigust arvestades tõlgendada nii, et liikmesriik on endise elukohariigina ja töökohariigina kohustatud maksma hüvitisi nagu Austria rehabilitatsioonihüvitis isikule, kelle elukoht on teises liikmesriigis, kui see isik on suurema osa tervisekindlustuse ja pensionikindlustuse kindlustusperioodidest omandanud töötajana selles teises liikmesriigis (ajaliselt pärast aastate eest toimunud elukoha üleviimist sellesse liikmesriiki) ja ei ole sellest ajast alates saanud endise elukohariigi ja töökohariigi tervisekindlustus- ja pensionikindlustushüvitisi?

____________

1 ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72.