Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. veljače 2019. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Pensionsversicherungsanstalt protiv CW

(predmet C-135/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Pensionsversicherungsanstalt

Druga stranka u revizijskom postupku: CW

Prethodna pitanja

1.    Treba li se austrijska naknada za rehabilitaciju u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti1 kvalificirati kao

– davanje za slučaj bolesti u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe ili

– invalidsko davanje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe ili

– davanje za nezaposlenost u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (h) Uredbe?

2.    Treba li Uredbu (EZ) br. 883/2004 u svjetlu primarnog prava tumačiti na način da je država članica kao bivša država boravišta i zaposlenja obvezna isplaćivati davanje kao što je austrijska naknada za rehabilitaciju osobi koja ima boravište u drugoj državi članici, ako je ta osoba većinu razdoblja osiguranja u granama koje se odnose na zdravstvo i mirovinu u svojstvu zaposlene osobe stekla u toj drugoj državi članici (vremenski nakon promjene mjesta boravišta u drugu državu članicu koje se dogodilo prije mnogo godina) i od tada nije primala nikakva davanja iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja bivše države boravišta i zaposlenja?

____________

1 SL 2004, L 166, str. 1.