Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pensonsversicherungsanstalt kontra CW

(C-135/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Pensonsversicherungsanstalt

Alperes: CW

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 rendelkezései alapján az osztrák rehabilitációs támogatást

– a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti betegségi ellátásnak vagy

– a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti rokkantsági ellátásnak vagy

– a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti munkanélküli ellátásnak

kell-e minősíteni?

Az elsődleges jogra tekintettel úgy kell-e értelmezni a 883/2004/EK irányelvet, hogy egykori lakóhely szerinti államként és foglalkoztatás helye szerinti államként valamely tagállam köteles egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező személynek olyan ellátásokat nyújtani, mint az osztrák rehabilitációs támogatás, ha e személy az egészség- és nyugdíjbiztosítási ágakban a biztosítási idejének nagy részét munkavállalóként e másik tagállamban szerezte meg (miután lakóhelyét évekkel korábban e másik tagállamba helyezte át), és azóta nem részesült ellátásban az egykori lakóhelye és foglalkoztatási helye szerinti állam egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerében?

____________

1 HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.