Language of document :

2019 m. vasario 20 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pensionsversicherungsanstalt / CW

(Byla C-135/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Pensionsversicherungsanstalt

Kita kasacinio proceso šalis: CW

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Austrijos reabilitacijos išmoka pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo1 nuostatas turi būti kvalifikuojama

– kaip ligos išmoka pagal reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punktą, ar

– kaip invalidumo išmoka pagal reglamento 3 straipsnio 1 dalies c punktą, ar

– kaip bedarbio išmoka pagal reglamento 3 straipsnio 1 dalies h punktą?

2.    Ar Reglamentas (EB) 883/2004 atsižvelgiant į pirminę teisę turi būti aiškinamas taip, kad valstybė narė, kaip buvusi gyvenamosios vietos ir darbo vietos valstybė, privalo mokėti tokias išmokas, kaip Austrijos reabilitacijos išmoka, asmeniui, kuris nuolat gyvena kitoje valstybėje narėje, jei šis asmuo didžiąją sveikatos ir pensijų draudimo laikotarpio dalį įgijo dirbdamas toje kitoje valstybėje narėje (po gyvenamosios vietos pakeitimo prieš daugelį metų) ir visą šį laikotarpį nėra gavęs jokių ankstesnės gyvenamosios ir darbo vietos valstybės sveikatos ir pensijų draudimo išmokų?

____________

1 OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72.