Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 20 februarie 2019 – Pensionsversicherungsanstalt/CW

(Cauza C-135/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Pensionsversicherungsanstalt

Intimată: CW

Întrebările preliminare

Potrivit dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială1 , alocația austriacă de reabilitare trebuie calificată drept

– prestație de boală, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din regulament sau

– indemnizație de invaliditate, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din regulament sau

– ajutor de șomaj, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (h) din regulament?

În lumina dreptului primar, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 trebuie interpretat în sensul că un stat membru, în calitate de fost stat de reședință și în care a fost desfășurată activitatea salariată, are obligația să plătească prestații precum alocația austriacă de reabilitare unei persoane care are reședința în alt stat membru, în cazul în care această persoană a dobândit cea mai mare parte a perioadelor de asigurare pentru boală și pentru pensie în calitate de angajat în acest alt stat membru (din punct de vedere temporal, după schimbarea reședinței în acesta cu ani în urmă), iar de atunci nu i s-au mai acordat prestații din partea asigurărilor de sănătate și de pensii din fostul stat de reședință și în care a fost desfășurată activitatea salariată?

____________

1 JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82.