Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 20. februarja 2019 – Pensionsversicherungsanstalt/CW

(Zadeva C-135/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: Pensionsversicherungsanstalt

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: CW

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba avstrijsko nadomestilo za rehabilitacijo v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti1 opredeliti

– kot dajatev za bolezen v skladu s členom 3(1)(a) navedene uredbe ali

– kot dajatev za invalidnost v skladu s členom 3(1)(c) navedene uredbe ali

– kot dajatev za brezposelnost v skladu s členom 3(1)(h) navedene uredbe?

2.    Ali je treba Uredbo (ES) št. 883/2004 v luči primarnega prava razlagati tako, da je država članica kot nekdanja država stalnega prebivališča in država zaposlitve zavezana plačati dajatve, kakršna je avstrijsko nadomestilo za rehabilitacijo, osebi s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, če je ta oseba večino zavarovalnih dob za bolezen in pokojnino kot zaposlena oseba dopolnila v tej drugi državi članici (časovno gledano po tem, ko je pred leti tja prenesla stalno prebivališče) in od tedaj ni prejemala nobenih dajatev iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja nekdanje države stalnega prebivališča in zaposlitve?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72.